بررسی دوره آموزش MCITP

در سال 2008 شرکت Microsoft طبق روال گذشته خود مدارک مربوط به Server2008 را ارائه نمود. به مجموعه دوره های آموزش شبکه ماکروسافت در سال 2008 MCITP 2008 گفته می شود.

در سایت ماکروسافت 15 نوع MCITP دیده می شود که در لینک زیر قابل مشاهده است:
www.microsoft.com
در میان این مدارک مدرک MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server 2008 برای افرادی که مایل به دریافت مدارک مهندسی شبکه از ماکروسافت هستند حائض اهمیت می باشد.
این دوره شامل 5 Course می باشد که هر کدام  از آنها دارای شماره Exam متفاوت و مدرکMCTS  جداگانه هستند:
70-680: Windows 7 Configuring
70-640: Windows Server 2008 Active Directory Configuration
70-642: Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuring
70-643: Windows Server 2008 Applications Infrastructure Configuring
70-647: Windows Server 2008 Enterprise Administration
در واقع افراد در این مجموعه با ویندوز کلاینت و سرور بطور کامل آشنا شده و راه اندازی شبکه های مبتنی بر ماکروسافت را در حد حرفه ای فرا می گیرد.
از جمله سرویسهای این مجموعه عبارتند از:

 • Advanced TCP/IP
 • Active Directory - ADDS , ADCS , ADFS , ADRMS , ADLDS
 • DNS
 • Group Policy
 • DHCP
 • Terminal Service - Remote Desktop Service
 • Share Point
 • IP-Sec
 • RRAS - VPN , NAT , Basic Firewall , Route
 • Clustering & Load Balancing
 • File Server - DFS
 • Media Server
 • WDS
 • WSUS
 • IIS
 • Virtualization - Hyper-V
 • NPS - RADIUS
 • Backup Server
 • Monitoring

در نهایت نیز دانشجویان با طراحی (Planning & Designing) شبکه آشنا می شوند که در این صورت می توانند برای شبکه های بزرگ (Enterprise) راه حل منطقی (Solution) ارائه نمایند. چهار Course دیگر این دوره که بر سرور 2003 و 2008 مبتنی است شامل نصب، مدیریت و رفع اشکال سرویس های مختلف مورد نیاز در شبکه شامل Active Directory،DNS، WINS،DHCP  ،VPN  ،NAT،RAS ،  Routing،IPsec ، WSUS،IIS  و.....  است .
تسلط بر تمامی این سرویس ها برای یک مدیر شبکه در سطوح مختلف ضروری است. این سرویس ها در محیط های سازمانی از Share اینترنت تا مدیریت User ها و سیستم ها و تا امنیت شبکه مورد نیاز و کاملاً کاربردی و عملی هستند.

سرفصلهای دوره آموزش MCITP :

1. Windows 7 (70-680) Syllabus:
Install, Migrate, or Upgrade to Windows 7
Configuring System Images
Deploying System Images
Managing Devices and Disks
Managing Applications
Network Settings
Windows Firewall and Remote Management
BranchCache and Resource Sharing
Authentication and Account Control
DirectAccess and VPN Connections
BitLocker and Mobility Options
Windows Update and Windows Internet Explorer
Monitoring and Performance
Recovery and Backup
 
2. Active Directory (70-640) Syllabus:
Installation
Administration
Users
Groups
Computers
Group Policy Infrastructure
Group Policy Settings
Authentication
Integration Domain Name System with ADDS
Domain Controllers
Sites and Replication
Domains and Forests
Directory Business Continuity
Active Directory Lightweight Directory Services
Active Directory Certificate Services and Public Key Infrastructure
Active Directory Right Management Services
Active Directory Federation Services
 
3. Network Infrastructure (70-642) Syllabus:
Understanding and Configuring IP
Configuring Name Resolution
Configuring a DNS Zone Infrastructure
Creating a DHCP Infrastructure
Configuring IP Routing
Protecting Network Traffic with IPSec
Connecting to Networks
Configuring Windows Firewall and Network Access Protection
Managing Software Updates
Monitoring Computers
Managing Files
Managing Printers
 
4. Application Infrastructure (70-643) Syllabus:
Implementing and Configuring a Windows Deployment Infrastructure
Configuring Server Storage and Clusters
Installing and Configuring Terminal Services
Configuring and Managing a Terminal Services Infrastructure
Installing and Configuring Web Applications
Managing Web Server Security
Configuring FTP and SMTP Services
Configuring Windows Media Services
Configuring Windows SharePoint Services

5. Enterprise (70-647) Syllabus:
Planning Name Resolution and Internet Protocol Addressing
Designing Active Directory Domain Services
Planning Migrations , Trusts , and Interoperability
Designing a Network Access Strategy
Design a Branch Office Deployment
Planning Terminal Services and Application Deployment
Server and Application Virtualization
Planning and Designing a Public Key Infrastructure
Designing Solution for Data Sharing , Data Security , and Business Continuity
Designing Software Update Infrastructure and Managing Compliance

نسخه مناسب چاپ
تاریخ انتشار:
0 رای 0 از 5

نظرات