اشکالات مختلفی که برای ایسیو بوجود میآید

برای تعمیر ایسیو لازم است که اشکالات متداولی را که برای خودروهای مختلف بوجود میآید را بدانیم و بتوانیم برطرف کنیم. شناخت اجزای الکترونیکی خودرو و برق خودرو لازمه این است که بتوانیم دیاگ بزنیم و ایسیو تعمیر کنیم.

برخی از ایرادهای متداول که در تعمیر ایسیو خودرو باید بدانیم: 

 • خودرو بد گاز ميخورد ECU
 • خودرو مصرفش بالاست ECU
 • خودرو دود ميکند ECU
 • دوگانه سوز با بنزين روشن نميشود ECU
 • خودرو موقع گاز دادن کوپ ميکند ECU
 • خودرو موقع گاز دادن عطسه ميزند.
 • خودرو خطاي مهره آب دارد ECU
 • خودرو پاشش بنزينش ناقص است ECU
 • خودرو خطاي کوئل دوبل دارد ECU
 •  دريچه گاز خودرو خطا دارد ECU
 • استپر خودرو خطا دارد ECU
 • سنسور اکسيژن خودرو خطا دارد ECU
 • دستگاه دياگ چراغ چک خودرو را خاموش نمي کند ECU
 • فن دور تند يا کند ويا مستقيم کار ميکند ECU
 • دور موتور روي 1 يا بيشتر از آن ميباشد ECU
 • سنسور دور خودرو خطا نشان ميدهد
 •  ناک سنسور کد خطا نشان ميدهد ECU
 • خودرو گاز هرز ميخورد ECU
نسخه مناسب چاپ
تاریخ انتشار:
0 رای 0 از 5

نظرات