آموزش MCITP که از دوره های حرفه ای شبکه است در کامتک هر ماه برگزار میشود. هدف از کلاس ام سی آی تی پی علاوه بر اخذ مدرک MCITP شامل رسیدن به بازار کسب و کار آن است. اگر میخواهید علاوه بر مدرک ام سی آی تی پی در بازار کار نتیجه بگیرید حتما به کارگاههای کاربردی کامتک در تدریس این رشته سری بزنید.

آموزش MCITP

MCITP مخفف عبارت Microsoft Certified Information Technology Proffessional هست. این دوره نسخه به روز شده دوره MCSE هست که اونم مخفف Microsoft Certified System Engineer هست.
دوره MCITP شامل دوره های زیر هست:

  1. windows 7 client
  2. server 2012 server
  3. Infra 2008
  4. Application Infra
  5. Active Directory

از کورس اول یعنی Windows 7 -client شروع می کنیم.
دقت داشته باشید که چون کلاینت هایی که در ایران مورد استفاده قرار میگیرد هنوز Windows xp هست ، از ویندوز ایکس پی هم بسیار سخن به میان می آید.
Installing Client
کلاینت هایی که در شبکه مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از :

  1. xp
  2. vista
  3. Seven
  4. linux red-hat
  5. linux ubuntu

سرفصل دوره MCITP
1. Windows 7 (70-680) Syllabus:
 Install, Migrate, or Upgrade to Windows 7
 Configuring System Images
 Deploying System Images
 Managing Devices and Disks
 Managing Applications
 Network Settings
 Windows Firewall and Remote Management
 BranchCache and Resource Sharing
 Authentication and Account Control
 DirectAccess and VPN Connections
 BitLocker and Mobility Options
 Windows Update and Windows Internet Explorer
 Monitoring and Performance
 Recovery and Backup
 
2. Active Directory (70-640) Syllabus:
 Installation
 Administration
 Users
 Groups
 Computers
 Group Policy Infrastructure
 Group Policy Settings
 Authentication
 Integration Domain Name System with ADDS
 Domain Controllers
 Sites and Replication
 Domains and Forests
 Directory Business Continuity
 Active Directory Lightweight Directory Services
 Active Directory Certificate Services and Public Key Infrastructure
 Active Directory Right Management Services
 Active Directory Federation Services
 
3. Network Infrastructure (70-642) Syllabus:
 Understanding and Configuring IP
 Configuring Name Resolution
 Configuring a DNS Zone Infrastructure
 Creating a DHCP Infrastructure
 Configuring IP Routing
 Protecting Network Traffic with IPSec
 Connecting to Networks
 Configuring Windows Firewall and Network Access Protection
 Managing Software Updates
 Monitoring Computers
 Managing Files
 Managing Printers
 
4. Application Infrastructure (70-643) Syllabus:
 Implementing and Configuring a Windows Deployment Infrastructure
 Configuring Server Storage and Clusters
 Installing and Configuring Terminal Services
 Configuring and Managing a Terminal Services Infrastructure
 Installing and Configuring Web Applications
 Managing Web Server Security
 Configuring FTP and SMTP Services
 Configuring Windows Media Services
 Configuring Windows SharePoint Services

5. Enterprise (70-647) Syllabus:
 Planning Name Resolution and Internet Protocol Addressing
 Designing Active Directory Domain Services
 Planning Migrations , Trusts , and Interoperability
 Designing a Network Access Strategy
 Design a Branch Office Deployment
 Planning Terminal Services and Application Deployment
 Server and Application Virtualization
 Planning and Designing a Public Key Infrastructure
 Designing Solution for Data Sharing , Data Security , and Business Continuity
 Designing Software Update Infrastructure and Managing Compliance

جدول آموزش دوره ای شبکه
نام دوره پیش نیاز و توضیحات شروع دوره شهریه (تومان)
آموزش MCITP ندارد ۱ هر ماه ۱.۲۰۰.۰۰۰
سیسکو ندارد ۱ هر ماه ۱.۲۰۰.۰۰۰
نصب و راه اندازی ویندوز سرور  ندارد ۱ هر ماه ۳۵۰.۰۰۰
امنیت شبکه  ISA | TMG ۱ هر ماه ۶۸۰.۰۰۰
امنیت شبکه پیشرفته + Windows Server  Network ۱ هر ماه ۱.۲۰۰.۰۰۰
لینوکس ندارد ۱ هر ماه ۱.۲۰۰.۰۰۰
میکروتیک ندارد ۱ هر ماه ۱.۱۰۰.۰۰۰
مایکروسافت ندارد ۱ هر ماه ۹۶۰.۰۰۰
شرکت در سه دوره شامل %۱۰ تخفیف می باشد
نسخه مناسب چاپ