دوره آموزش تعمیر خودپرداز بصورت تخصصی زیر نظر تعمیرکار تدریس میشود. آموزش تعمیر ای تی ام شامل سه بخش متفاوت و مرتبط به هم میباشد. اموزش تعمیر کیس خودپرداز، آموزش تعمیر مانیتور خودپرداز و آموزش تعمیر پولشمار دستگاه ATM از بخش های اصلی در آموزش است.

آموزش تعمیر ATM

همانطور که گفته شد در دوره اموزش تعمیر ATM عیب یابی بخش های کامپیوتر،‌مانیتور و پولشمار تدریس میشود. این سه بخش از قسمتهای اصلی است که بیشترین خرابی را دارند. اما لازم است بدانید که دستگاه خودپرداز شامل بخش هایی از قبیل تجهیزات شبکه و یو پی اس UPS است که به این دستگاه مرتبط میباشد. آموزش هر یک از این بخش ها نیز بصورت مجزا تدریس خواهد شد.

آموزش تخصصی بردهای دستگاه خود پرداز و دستگاه پوز

سرفصلهای آموزش تعمیر دستگاه خودپرداز

بررسی ساختار دستگاههای ATM در کشور

آموزش عیب یابی کلی در یک دستگاه خودپرداز خاموش

الکترونیک مرتبط به قطعات تشکیل دهنده روی مدار کیس و مانیتور دستگاه ATM

آموزش تعمیر پاور کیس دستگاه ATM

آموزش تعمیر مادربرد کامپیوتر دستگاه ATM

آموزش تعمیر هارد دیسک دستگاه ATM

آموزش تعمیر مانیتور دستگاه ATM‌ شامل بخش مین برد و بخش پنل ال سی دی

آموزش تعمیر پولشمار دستگاه ATM شامل بخش مدار پول شمار و بخش مکانیک

بررسی قلقهای خاص در تعمیرات بردها و ارتباط خودپرداز با بخش شبکه و ماهواره

جدول آموزش تعمیر دستگاه ATM

نام دوره آموزشی شهریه دوره شروع دوره
آموزش تعمیر پولشمار ۱،۸۰۰،۰۰۰ اول هر هفته
آموزش تعمیر کیس ATM ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱ و ۱۵ هر ماه

آموزش تعمیر دستگاه ATM خودپرداز

آموزش تعمیر دسپنسر دستگاه خودپرداز، آموزش تعمیر پولشمار ای تی ام و آموزش تعمیر مکانیک دستگاه ای تی ام بصورت تئوری تدریس میشود. برخی از بخش های مکانیکی دستگاه ای تی ام در کارگاه موجود نمیباشد و در طول آموزش بصورت تئوری توضیح داده میشود. بطور کل در اموزش تعمیر خودپرداز تعمیر بخش های کامپیوتری و مانیتور بصورت عملی تدریس میشود. همچنین بخش پولشمار دستگاه atm روی یک مدل پول شمار رومیزی آموزش داده میشود.

نسخه مناسب چاپ