کامتک تنها برگزار کننده دوره آموزش تعمیرات کاغذ خردکن میباشد. اموزش تعمیر مکانیک دستگاه کاغذ خرد کن و اموزش تعمیر بورد کاغذ خردکن از موارد مهم در کلاس میباشد. از جمله مثالهای کلاس، اموزش تعمیر کاغذ خردکن فلاوز، اموزش تعمیر کاغذ خرد کن رکسل، اموزش تعمیر کاغذ خردکن شرید مارک، اموزش تعمیر کاغذ خردکن نیکیتا و اموزش تعمیر کاغذ خردکن کبرا میباشد.

آموزش تعمیرات کاغذ خردکن | آموزش تعمیرات سی دی خردکن

تعمیر کاغذ خردکن
کاغذ خردکن
اموزش تعمیر کاغذ خردکن

اموزش تعمیر کاغذ خرد کن زیر نظر تعمیرکار تدریس میشود. برطرف کردن اشکالات مدار، تغذیه و ایردهای مکانیک از سرفصلهای این دوره است.

مواردی که در اموزش تعمیر کاغذ خردکن ارائه میشود

شناخت مدلهای کاغذ خردکن و سی دی خرد کن در بازاراموزش تعمیر سی دی خردکن

بررسی توانمندی دستگاهها با توجه به ساختار هر یک در کارایی جهت شروع تعمیرات

شناخت موتور کاغذ خردکن و ارتباط آن با بخش گرداننده مکانیکی

آموزش باز کردن و تعویض تیغه های کاغذ خردکن

بررسی ساختار دستگاه کاغذ خردکن صنعتی و اداری

آموزش تعمیر دستگاههای کاغذ خرد کن دیجیتال و تعمیر سی دی خرد کن

آموزش تعمیر سی دی خرد کن و کاغذ خرد کن بصورت عملی ویژه تعمیرکاران ماشینهای اداری

آموزش تعمیرات کاغذخردکن بصورت کاربردی و زیر نظر تعمیرکار هر ماه در کامتک برگزار میشود. این دوره برای واردکنندگان و فروشندگان جهت ارائه خدمات بهتر به مشتریان مفید است.

جدول آموزش تعمیرات کاغذ خردکن

نام دوره آموزشی مدت زمان دوره شهریه دوره شروع دوره
آموزش تعمیر کاغذ خرد کن یک هفته ۸۶۰،۰۰۰ اول هر هفته
آموزش تعمیرات پول شمار ۱۰ روز ۸۶۰،۰۰۰ اول هر هفته
نسخه مناسب چاپ